Kulturminnet Snapphanegrav

under Björnhult i F Husjönäss rote

Enligt sägnen ligger två stråtrövare/snapphanar begravda.