Kulturminnet Spjutaretorps Linbasta

under Spjutaretorp i G Spjutaretorps rote

Ruin efter Spjutaretorps linbasta