Långhult 1:41 när den...">

Byggnaden Långhult 1:20 Björkeberg

under Långhult i B Långhults rote

Björkeberg 1:20 Torpet Björkeberg tillhörde gården Långhult 1:41 när den byggdes omkring 1880. I husförhörslängden 1876-1880 kallas huset ”Torpet Grönalund”. I nästa husförhörslängd är det namnet överstruket och ersatt med Björkeberg.  Den första som flyttade in var Jonas Jonsson och hans hustru Ingeborg Petersdotter. De hade några år brukat gården 1: 19 när deras dotter Blenda 1879 gifte sig  med nästa ägare av gården, Peter Magnusson. Då flyttade föräldrarna till torpet Björkeberg. När sonen Peter Johan gifter sig 1887 flyttar även hustrun Ingeborg Svensdotter och hennes två barn sen tidigare in på torpet. Jonas dör på torpet 1889.  Samma år flyttar det nygifta paret Johan Johannesson och Bengta Svensdotter med sin nyfödda dotter Lilly Elfrida in på torpet. Efter några år föds dottern Blenda. Änkan Ingeborg Petersdotter är inhyses i torpet fram till 1897 då hon flyttar till Malmö. Familjen tar också emot fosterdottern Hildur Ingeborg som föddes 1904 i Härlunda med det ovanliga ”moder okänd” i födelseboken. När Lily Elfrida är 17 år emigrerar hon till Amerika. Fem år senare dör hustrun Bengta. Fadern gifter om sig och flyttar till Knihult. Dottern Blenda Kristina blir lärarinna i Algutsboda och gift med folkskolläraren Sigurd Henriksson där. Och fosterdottern flyttar först en kort tid till ”systern” Blenda innan hon sedan flyttar till Halmstad. Karl Vilhelm Karlsson, Brände-Elins barnbarn som ett tag bott i Hasselbacken, står som ägare av torpet Björkeberg 1924. Det verkar sedan som han hyr ut torpet när han själv gifter sig och flyttar till Bromåla. År 1925-1926 säljs gården Långhult 1:41 och i samband med detta avsöndras också ”en i norra änden belägen torplägenhet med en mindre hagmark med därpå befintlig skog”, kallad Björkeberg. Marken är på drygt 2,5 hektar och framgår av kartan nedan. Torpet som nu var en liten gård renoverades troligen under 1930-talet av Frans Olof Johansson och hans son Oskar i granngården Långhult 1:30. Långhult 1:20 blev emellertid hemvist under trettiofem år för Frans Olof Johanssons dotter Ninni Matilda Johansson och hennes familj, som utökades med två söner och som också växte upp här. Ninni hade gift sig med Per Arvid Svensson i Chicago 1929 och även sonen Edvard Verner är född där. Per Arvid var mjölnarson från Lidqvarn i Björnhult. Källor: Kyrkb. Hus.l. och muntliga källor.

Ägare/Brukare

1879-1890 Jonas Jonsson. Född 30 augusti 1830 i Virestad (G). Död 17 november 1889 i Långhult, Härlunda (G). Ingeborg Petersdotter. Född 23 december 1823 Härlunda (G). Barn D: Blenda Jonasdotter. Född 9 oktober 1857 i Härlunda (G). S: Peter Johan Jonasson. Född 30 augusti 1860 i Härlunda (G). 1887-1888 Peter Johan Jonasson. Född 30 augusti 1860 i Härlunda (G). Ingeborg Svensdotter. Född 16 oktober 1853 i Härlunda (G). Barn Hennes D: Alma Johannisdotter. Född 7 mars 1879 i Härlunda (G). Hennes D: Frida Kristina Johannisdotter. Född 29 december 1882 i Härlunda (G). 1890-1924 Johan Johannesson. Född 23 maj 1865 i Härlunda (G). Bengta Svensdotter. Född 8 februari 1853 i Loshult (L). Död 29 juli 1922 i Långhult, Härlunda (G). Barn D: Lily Elfrida Johansdotter. Född 20 september 1890 i Härlunda (G).  D: Blenda Kristina Johansdotter. Född 21 februari 1894 i Härlunda (G). F. D: Hildur Ingeborg. Född 2 december 1904 i Härlunda (G). 1924-1925 Karl Wilhelm Karlsson. Född 1894 i Chicago, USA. 1928-1930 Karl Julius Ård. Född 17 februari 1902 i Härlunda (G). Arrendator Edla Oskaria Samuelsson. Född 23 januari 1904 i Vislanda (G). Barn D: Irma Viola Maj-Britt Ård. Född 30 maj 1928 i Ljungby (G). S: Karl Lennart Ård. Född 27 december i Långhult, Härlunda (G). Elna Ård, f Svensson. Född 3 september 1875 i Härlunda (G). Barn D: Agnes Viktoria Ård. Född 16 augusti 1916 i Almundsryd (G). D: Ingrid Wilhelmina Ård. Född 31 mars 1919 i Almundsryd (G). 1931-1934 Gustaf Hjalmar Petersson Härder. Född 23 november 1897 i Stenbrohult (G).  Gerda Josefina Lindgren. Född 23 september 1909 i Virestad (G). Barn S: Sture Severin Gustafsson. Född 22 oktober 1930 i Långhult, Härlunda (G). S: Tvillingar. Födda 26 oktober 1934 i Långhult, Härlunda (G). 1932-1933 Ninni Matilda Johansson Född 16 september 1900 i Långhult, Härlunda (G). Död 16 april 1951 i Långhult, Härlunda (G). Barn S: Edvard Verner Svensson. Född 16 mars 1930 i Chicago, USA. 1934-1935 Oskar Johansson. Född 12 december 1895 i Härlunda (G). Död 5 februari 1979 i Långhult, Härlunda (G). 1935-1935 Gösta Henning Ströberg. Född 26 maj 1910 i Skatelöv (G). Vinnie Kristina Serafia Svensson. Född 8 september 1911 i Långhult, Härlunda (G). 1935-1975 Per Arvid Svensson. Född 3 september 1899 i Björnhult, Härlunda (G). Död 25 juni 1975 i Långhult, Härlunda (G). Ninni Matilda Johansson Född 16 september 1900 i Långhult, Härlunda (G). Död 16 april 1951 i Långhult, Härlunda (G). Barn S: Edvard Verner Svensson. Född 16 mars 1930 i Chicago, USA. S: Arne Ingvar Svensson. Född 22 juni 1942 i Långhult, Härlunda (G).