Torpet Jonsetäppet (sjöholmen)

under Billarp i C Slätthults rote

6