Torpet Jonsetäppet (sjöholmen)

under C1 Billarp i C Slätthults rote