Torpet Sjöholmen (Jonsatäppet)

under Billarp i C Slätthults rote

Skylt saknas. I husf.l. står Sjöholmen som nybygge 1864. På senare tid har torpet även kallats Jonsatäppet och var beläget vid sjön Sandörens sydvästra strand, i sydöstra kanten av byn Billarp.   Boende på torpet Sjöholmen. 1864-1873. Bengtsson Magnus. Född 4 nov 1835 i Virestad (G) och Johansdotter Karna. Född 2 dec 1840 i Örkened (L), som året efter, den 30 juli gifte sig. Magnus kom från Billarp 1/6, där han tjänstgjort som dräng i två år och före det Västra Torsås, men han var född i Virestad. De bor kvar på torpet till 1873 då de flyttar till Björnhult med sina tre barn. Barn. D: Christina. Född 19 dec 1867 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). D: Blända. Född 26 aug 1870 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). D: Emma. Född 28 sept 1873 på Sjöholmen Billarp Häradsbäck (G).   1873-1905 Bengtsson Håkan. Född 25 april 1841 i Virestad och ingick äktenskap 1873 med Svensson Sissa.  Född 12 sept 1849 i Jämshög (K) men kom närmast från torpet Ulriksberg i Ulriksmåla Härlunda (G). Paret fick totalt nio barn men barnadödligheten var stor. Under en vecka i december 1885 dog fyra av barnen (orsak okänd) och ett barn hade gått bort tidigare. Av de återstående fyra barnen emigrerade tre stycken till Amerika 1903 och endast det yngsta barnet (Emilia) följde med föräldrarna när de flyttade till Ulriksmåla 1905. Barn. D: Christina. Född 14 juni 1874 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). Död 30 juni 1874 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). S: Bengt Johan. Född 22 maj 1875 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). Död 13 dec 1885 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). D: Mathilda. Född 11 jan 1877 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). Död 18 dec 1885 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). D: Emma. Född 18 sept 1879 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). Död 13 dec 1885 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). S: Carl Henrik. Född 4 sept 1881 på sjöholmen Billarp Härlunda (G). Död 12 dec 1885 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). S: Sven Magni. Född 25 april 1884 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). Till Amerika 1903. S: Emil. Född 26 juni 1886 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). Till Amerika 1903. D: Martina. Född 10 dec 1887 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). Till Amerika 1903. D: Emilia. Född 4 nov 1889 på Sjöholmen Billarp Härlunda (G). Till Ulriksmåla 1905.   1905-1921 Någon gång mellan dessa år har torpet bebotts av Johannesson Jonas. (Därav namnet Jonsatäppet) Född 1849 i Härlunda (G) och död 1917 och hans hustru Svensson Bengta. Född 1858 i Örkened (G). Flyttat till Tyskland 1921. Dessa uppgifter är lite osäkra så vi återkommer om detta.