Torpet Kibboström

under Björkeryd i D Vashults rote

Första gången namnet Kibboström dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i boken över åren 1772-1790. Då stavat Kebboström. Sidan i husförhörsboken är ganska svårläst men detta tror jag är vad som står; Nils född 1743 hustrun Ingierd född 1747 sonen Bonde? född 1775 Måns född 1755 hustrun Anna född 1759 sonen Sven född 1778 Längst ner på sidan finns: ? Soldat Bonde Francke född 1697 (eventuellt kan det stå avskedade soldat eller liknande) hustrun Märtha född 1694   Senare i samma bok (avser åren 1780-90 ungefär) står det så här: Måns född 1755 hustrun Anna född 1759 sonen Sven född 1774 Familjen är överkryssad men utan någon hänvisning, under dem står istället; Nils Olsson född 1745 hustrun Maria Nilsdotter född 1735 drängen Joh. Hansson född 1767 dottern Martha född 1770 sonen Jöns född 1774 sonen Håkan född 1777 dottern Elin född 1781   Hans född 1731 hustrun Elin född 1736 sonen Johan född 1767 dottern? Hanna (utan födelseår) sonen Jon född 1772 dottern Ingeborg född 1775 dottern Sissa född 1779 sonen Jacob född 1781 dottern Britta född 1783 I husförhörsboken innan denna (den över åren 1751-1770) finns ett torp under Björkeryd som benämns "Frankens torp", det kan röra sig om samma torp som nu ändrat namn till Kibboström. Något står nämligen överst på sidan som är ersatt med "Kebboström" och soldaten Francke ovan bor på torpet i båda husförhörslängderna. Nils och Ingierd finns också där fast då som dräng och piga.   I nästa bok (som är över åren 1789-1810) finns följande på Kibboström: Nils Abrahamsson? född 1760, antecknad "död" hustrun/änkan Maria Persdotter född 1763 dottern Elisabeth född 1789 sonen Per född 1791 dottern Ingeborg född 1794 dottern Kerstin född 1798 sonen Carl Petter född 1802 sonen Per född 1805 dottern Ingrid född 1807 inhyses änkan Elin Jonsdotter (inget födelseår) hennes son Olof Nilsson född 1782. Det står "till Slätthult" mellan Elin och Olofs rader så om det gäller en av dem eller båda vet jag inte. På samma sida finns följande familj tillagda: Nils Månsson född 1770 hustrun Lena Håkansdotter född 1779 dottern Anna född 1801 dottern Maria född 1804 dottern Catharina född 1808 inhyses pigan Lovisa Håkansdotter född 1773 hennes dotter Maria född 1804 Nils och Lena bor sedan kvar och återfinns även i nästa bok, som är över åren 1811-1820. Med enda skillnaden att sonen Håkan född 1811 är tillagd. Familjen är överstruken men ingen hänvisning om vart de flyttat. Istället står följande personer; Brukande drängen Sven Jonsson född 1801 änkan Anna Johansdotter född 1775 (eventuellt Svens mor) hennes son Per Jonsson född 1809 hennes dotter Lisbeth Johansdotter född 1812 hennes son Michael född 1815 Sven Persson född 1779 hustrun Lovisa Håkansdotter född 1773 hennes dotter Maria född 1804, död 1818 dottern Martha född 1813   Anna och hennes barn finns kvar även i boken efter (den över åren 1821-1829. De är överstykna utan någon hänvisning om vart de flyttat. Efter dem kommer istället: Gumme (Gudmund) Jönsson född 1785 hustrun Catharina Johansdotter född 1772. Utflyttade till Virestad socken 1827. Kom tillbaka 1828 men flyttade igen 1829 till Långhult. Johan Svensson född 1793 hustrun Kerstin Bengtsdotter född 1794 sonen Johannes född 1825 inhyses pigan Ingrid född 1792   I boken över åren 1830-1834 finns en ny familj på torpet. De står som inflyttade 1829 från Urshults socken; Peter Danielsson född 1799 i Västra Torsås socken hustrun Martha Nilsdotter född 1808 sonen Magnus född 1827 dottern Elin född 1830 Jöns Håkansson född 1802, Härlunda. Inflyttad 1829 och utflyttad igen 1833 med hustrun Ingrid Petersdotter född 1807 i Kalvsvik inhyses Johan Månsson född 1787 hustrun Kerstin Persdotter född 1781 dottern Sissa född 1807   Anders Johansson född 1814 (kanske kan han vara son till Johan och Kerstin?) hustrun Gunnil Jonasdotter född 1808 i Almundsryds socken. Inflyttad därifrån 1833 dottern Elin 1835 Familjen bor kvar även i nästa husförhörslängd (över åren 1835-41 ) men flyttar till Urshult 1837. Även Johan Månsson och hans familj bor kvar. Hustrun Kerstin avlider 1837. Ny torpare är Håkan Svensson född 1809, Jämshögs socken hustrun Elin Persdotter född 1816, Almundsryds socken sonen Sven född 1835 sonen Nils född 1837 dottern Martha född 1838 sonen Petter född 1840 Familjen bor kvar tills de 1845 flyttar till torpet Nabben under Vashult. I husförhörslängden över åren 1841-48, finns först familjen ovan samt att deras son Johannes fötts 1843. Inhyses görs fortfarande Johan Månsson och hans dotter Sissa. Johan avlider 1848. Torpardrängen Johannes Johansson född 1825, inflyttad 1845 från Karsemåla och flyttar igen 1846 men kommer tillbaka 1848 och då med hustrun Maria Larsdotter född 1817? Följande flyttar in 1847 från Virestad; Jon Persson född 1819, Virestad hustrun Bengta Månsdotter född 1816, Virestad sonen Peter född 1846, Virestad sonen Magnus född 1847, Härlunda Familjen flyttar vidare igen året därpå (1848) till Björnåsen under Torbjörnahult. En annan familj flyttade in 1844 från Petersborg under Häradsmåla; Daniel Persson född 1815, Almundsryd hustrun Catharina Johansdotter född 1837, Härlunda dottern Elin född 1837 Familjen flyttar ut 1846 till Lindön under Långasjömåla. Drängen Jon Johansson född 1828, flyttar in 1845 och ut igen 1846. Drängen Jonas Persson född 1820 i Almundsryd flyttar in 1843 från Petersborg under Häradsmåla och ut 1845 till Virestad socken. Pigan Elin Larsdotter född 1821 i Härlunda flyttar in 1848 tillsammans med sin son Magnus född 1847.   I husförhörsboken över åren 1849-55 finns Johan Johansson med hustrun Maria Larsdotter kvar med deras barn; sonen Jonas född 1849, Härlunda sonen Johannes född 1852, Härlunda sonen Sven född 1855, Härlunda pigan Elin Larsdotter och hennes son Magnus bor också kvar. Eventuellt kan Elin vara syster till Maria. Sissa Johansdotter finns också kvar fast nu benämnd piga. 1855 flyttar en ny familj in som tidigare bott på gården Björkeryd; Bengt Johansson född 1811 hustrun Sissa Persdotter född 1814, Härlunda dottern Elin född 1842 sonen Jonas född 1843 sonen Peter född 1845 dottern Inga Maria född 1848 dottern Anna Kristina född 1854 sonen Carl Gustav född 1857, död 1858 sonen Carl Gustav född 1859 Familjen bor kvar till 1859. Johan (Johannes?) Johansson och Maria Larsdotter bor också kvar med sina söner. 1856 flyttar de till Torbjörnahult och 1857 därifrån till Jönsetorp under Brändetorp och kommer tillbaka till Kibboström igen 1858. Denna gång stannade dem till 1863 då de flyttade till gården Björkeryd. Torparen Olof Jönsson flyttar in 1864 från Spjutaretorp. Han var född 1839 i Härlunda socken. Samtidigt flyttar pigan Martha Jönsdotter in med sin son Sven Johan född 1860 i Härlunda. Martha var född 1836 också hon i Härlunda. Kanske kan hon vara syster till Olof? Olof gifter sig 1867 med Elin Magnusdotter född 1846 i Härlunda. De bor sedan tillsammans med deras barn; dottern Anna född 1867, Härlunda sonen Sven Olof född 1869, Härlunda sonen Johan Magni född 1871, Härlunda sonen August född 1873. Familjen bor kvar till 1873.