Torpet Kibboström

under Björkeryd i D Vashults rote

Första gången namnet Kibboström dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i boken över åren 1772-1790. Då stavat Kebboström.