Kulturminnet Tjärdal

under Billarp i C Slätthults rote