Kulturminnet Tjärränna och beckgryta

under Godhult (utskift) i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Område med skogsbrukslämningar, bestående av 1 tjärränna och 1 beckkok. Tjärrännan är 10 meter lång och 2 meter bred. I öster en kallmurad bröstning. Tjärrännan är rensad. Beckkoket, beläget 5 meter norr om rännan. I mitten en grop (för grytan), ca 1 meter i diameter, med kallmurade sidor. Eldstadsöppning i norr och synligt rökhål i söder. Mycket fint och välbevarat. Enligt uppgift ska det finnas en källa norr om uppsamlingsgropen.