Granebacken!

Det har varit mycket forskning kring "Granebacken". Två backstugor...">

Torpet Granebacken

under Långhult i B Långhults rote

Skylt saknas.

Granebacken!

Det har varit mycket forskning kring "Granebacken". Två backstugor utan fastställt geografiskt läge med olika ägarlängder har i husf.l. 1881-1896 blivit torpet Granebacken med de boende angivna som tidigare var i två olika backstugor. Så därför redovisar vi ägarlängderna för båda här. Backstuga 1. 1859 kom Erik Jonasson med hustrun Elin Lindström hit. Vi kan inte hitta backstugan tidigare så troligtvis var detta de första boende här. Han kom närmast från Ellagölshult där han tjänstgjort som dräng men sadlade nu om och försörjde sig som skomakare. I husf.l. 1856-1860 står det krympling, vilket kan förklara ett mer passande yrkesval än det mer fysiskt ansträngande arbetet som dräng. Paret får inga barn och prästen skriver på flera ställen "fattig". År 1884 försvinner paret från Granebacken och blir omnämnda i kyrkoboken över obefintliga. Elin dyker sedan upp i Stenbrohult, lämnar in till domkapitlet en ansökan om att skilja sig från Erik och flyttar 1889 till Pjätteryd. 1898 avlider Erik men det står inte var han befinner sig.   Backstuga 2. Från Blädingenäs i Häradsbäck, flyttade 1866 till backstuga 2, den f.d. artelleristen från Vendes regemente i Christianstad, Johan Rydiander med hustru Elin från Blädingenäs. Johan fick troligen tillbringa en hel del tid på regementet så Elin fick nog klara sig själv rätt mycket med barnen. Utöver ersättning från kronan (s.k. Gratialist) försörjde sig Johan senare även som urmakare (se bild nedan). Johan dör den 14 juli 1884 och änkan Elin bor kvar med barnen, men barnen flyttar ut efterhand. Dottern Mathilda har redan flyttat till Danmark när Johan går bort 1884 och den andra systern flyttar till Danmark 1896. Ferdinand flyttar även han till Danmark 1886 men kommer tillbaka 1887 och tar 1890 över torpet och gifter sig med Johanna Samuelsdotter. Johanna har också varit i Danmark mellan 1888-1890 och där fått en dotter u.ä. (Olga) med en Olsen, som endast blev 4 månader gammal. Yngste sonen Johan Wilhelm flyttade även han 1892 till Danmark och skaffade familj och på så vis bildar en gren Rydiander där. En av hans ättlingar Poul Rydiander var musiker och spelade med i Otto Brandenburgs orkester, tog sig artistnamnet Poul Rudi och bildade senare gruppen "Four Jaks" som var mycket populära i Danmark på 1960-talet. I oktober 1897 flyttar Ferdinand och Johanna med tre barn till torpet Hessleholm i Verahult och modern Elin bor ensam kvar på torpet, men den 22 november 1901 flyttar den då troligen svaga änkan även hon till Hessleholm Verahult, för att ett par månader senare, den 13:e februari lämna jordelivet och med det så försvinner även torpet Granebacken. Från och med husförhörslängd 1881-1893 redovisas dessa två backstugor som torpet Granebacken. Den 1/9 1887 flyttar in från Björkeryd Sofia Nilsdotter och med sig har hon 5 barn. Hennes man Per Persson född 6/11 1838 vistas sedan 1880 i Amerika. Familjen flyttar till Stensnäs i Häradsbäck den 2/6 1890. Sofia dör 2 månader senare den 14/8 1890. Barnen sprids utom det yngsta barnet Anton som endast är 3 år gammal. Vem som tar hand om honom eller vad som händer honom vet vi ej. Vi har inte hittat honom i senare i kyrkböckerna. Boende på backstuga/torpet Granebacken.   1859-1884 Backstuga 1.   Skomakare: Erik Jonasson. Född 4 juni 1821 i Jämshög (K). Död 1898. H: Elin Lindström. Född 11 april 1833 i Västra Torsås (G). Inga barn föds i äktenskapet.     Backstuga 2. 1866-1886 Urmakare: Johan Rydiander. Född 1 feb  1828 på torpet "Lusten" Elmtaryd Agunnaryd (se bild nedan), (G). kom 1866 med hustrun Elin och två barn från torpet Blädingenäs. Död 14 juli 1884 på Granebacken Långhult Härlunda (G). H: Elin Svensdotter. Född 26 okt 1830 på Blädingenäs Häradsbäck Härlunda (G). Död 5 maj 1902 på torpet Hessleholm Verahult Härlunda (G). Barn:  D: Emma Lovisa Rydiander. Född 23 juni 1861 på Blädingenäs Häradsbäck Härlunda (G). Flyttat till Danmark 1896. D: Mathilda Rydiander. Född 29 nov 1865 på Blädingenäs Häradsbäck Härlunda (G). Flyttat till Danmark 1882. S: Carl Ferdinand Rydiander. Född28 aug 1868 på Granebacken Långhult Härlunda (G). Flyttat till Danmark 1885, åter till Granebacken 1886 och tar över torpet. Död 25 dec 1950 på torpet Hessleholm Verahult Härlunda (G). S: Johan Wilhelm Rydiander. Född 28 sept 1872 på Granebacken Långhult Härlunda (G). Flyttat 1892 till Danmark.   Från och med husförhörslängd 1881-1893 redovisas dessa 2 backstugor som torpet Granebacken.   1887-1890   H: Sofia Nilsdotter, född 16 nov 1850 i Kalfsvik (G). Död 14 aug 1990. Hennes man Per Persson vistas sedan 1880 Amerika. Barn:  S: Johan Persson. Född 29 juni 1867 i Västra Torsås (G). Pers barn sen tidigare äktenskap. S: August Wilhelm Persson. Född 7 juni 1873 i Västra Torsås (G). Gemensamt barn. D: Ida Maria Persdotter. Född 15 dec 1874 i Västra Torsås (G). Gemensamt barn. S: Karl Ernst Persson. Född 2 mars 1877 i Björkeryd Härlunda (G). Gemensamt barn. S: Anton. Född 19 feb 1887 i Härlunda (G).   1890-1897   Br: Carl Ferdinand Rydiander. Född 28 aug 1868 på Granebacken Långhult Härlunda (G). H: Johanna Samuelsdotter. Född 25 mars 1870 på Krampanäs backstuga Härlunda (G).   Barn: S: Anton Julius. Född 3 mars 1891 på Granbacken Långhult Härlunda (G). D: Emma Vilhelmina. Född 4 april 1894 på Granbacken Långhult Härlunda (G). D: Olga. Född 20 april 1897 på Granbacken Långhult Härlunda (G).   Änkan: Elin Svensdotter. Se ovan.   1897-1901   Änkan: Elin Svensdotter. Se ovan. Efter att Elin lämnat Granebacken försvinner torpet från kyrkoböckerna. Källa: Riksarkivet, Husförhörslängder.