Kontakta oss

Här kan ni kontakta oss om ni har några frågor, berättelser, bilder eller andra upplysningar. Kontakta gärna den redaktör för det rotet det berör.

Häradsbäcks rote. Redaktör: Karolina Bengtsson e-post: karolina.bengtsson@hotmail.se

Långhults rote. Redaktör: Birgitta Bergstrand e-post: knoxhult@live.se Tel: 076-1617241

Slätthults rote. Redaktör: Kenneth Rydiander e-post: kenneth.rydiander@gmail.com Tel: 070-5167371

Vashults rote. Redaktör: Karolina Bengtsson e-post: karolina.bengtsson@hotmail.se

Karsemåla rote. Redaktörer: Ingemar Nilsson e-post: ingemar.elenor@gmail.com Tel: 072-3715551 och Ulla-Britt Andreasson e-post: andreasson.evaullabritt@gmail.com Tel: 073-8362387

Husjönäs rote. Redaktör: Anders Magnusson e-post: anders.ellanas@gmail.com Tel: 070-9237047

Spjutaretorps rote. Redaktör: Marianna Agetorp e-post: marianna.agetorp@gmail.com Tel: 070-6739916