Kontakta oss

Här kan ni kontakta oss om ni har några frågor, berättelser, bilder eller andra upplysningar. Kontakta gärna den redaktör för det rotet det berör.

Häradsbäcks rote: Innehållande byarna Häradsbäck och Häradsmåla. Redaktör: Karolina Bengtsson e-post: karolina.bengtsson@hotmail.se

Långhults rote: Innehållande byarna Knoxhult, Långhult och Torbjörnahult samt Allamålas, Barkhults och Sänneshults utskifter. Redaktörer: Birgitta Bergstrand e-post: knoxhult@live.se Tel: 076-1617241 och Sverker Svensson e-post: sverk.svensson@gmail.com Tel: 070-5591248

Slätthults rote: Innehållande byarna Billarp, Bromåla, Hallaboda, Hårdahult, Ilagölsmåla, Slätthult och Verahult samt Gemöns och Hyltans utskifter. Redaktör: Kenneth Rydiander e-post: kenneth.rydiander@gmail.com Tel: 070-5167371

Vashults rote: Innehållande byarna Björkeryd, Knihult, Vashult och Vinskalle samt Godhults, Låkhults och Sänneshults utskifter. Redaktör: Karolina Bengtsson e-post: karolina.bengtsson@hotmail.se

Karsemåla rote: Innehållande byarna Amundshylte, Björkesjömåla, Karsemåla, Krampanäs, Långasjömåla, Potteboda och Truvedstorp. Redaktörer: Ingemar Nilsson e-post: ingemar.elenor@gmail.com Tel: 072-3715551 och Ulla-Britt Andreasson e-post: andreasson.evaullabritt@gmail.com Tel: 073-8362387

Husjönäs rote: Innehållande byarna Björnhult, Gylsboda, Gäddegölshult, Husjönäs och Ulriksmåla. Redaktör: Anders Magnusson e-post: anders.ellanas@gmail.com Tel: 070-9237047

Spjutaretorps rote: Innehållande byarna Brändetorp, Ellagölshult, Krampamåla, Siggaboda. Spjutaretorp och Trolleboda. Redaktör: Marianna Agetorp e-post: marianna.agetorp@gmail.com Tel: 070-6739916