Om torpinventeringen

Härlunda Hembygdsförening startade någon gång på 1980-talet med torpinventeringen i Härlunda församling. Man lokaliserade ett stort antal torp och backstugor som man märkte ut i fält med aluminiumskyltar och på en stor ekonomisk karta med knappnålar. Man dokumenterade även vilka som hade levt på de olika objekten och arkiverade i pärmar. Under senare år har mycket förändrats och vi kan idag tack vare internet och GPS göra alla dessa uppgifter tillgängliga för var och en hemma vid skrivbordet.

För några år sedan väcktes tanken i föreningen att digitalisera torpinventeringen och nu är vi där (med en del förseningar på grund av pandemin då vi inte har kunnat träffas). Vi kommer givetvis ha god nytta av det som redan är gjort men vi har fått starta om lite från början med att besöka objekten, ta bilder och ge dem GPS-koordinater, plus att det har kommit till fler objekt som vi lagt till eller inte känt till tidigare.

När det gäller torpen kan det vara allt från en stenhög kvar av grunden, till ett torp som renoverats i omgångar och idag är en fullt modern villa. Utöver torp och backstugor har vi tagit med intressanta byggnader såsom G:a skolbyggnader, affärer m.m. samt kulturminnen inom församlingen. Uppgifterna som vi lägger in hämtas från flera källor såsom kyrkböcker, husförhörslängder, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriets historiska kartor och intervjuer med personer med stor lokal kännedom.

Det finns flera syften med torpinventeringen, bl.a. vill vi dokumentera för kommande generationer vår historia och om hur det såg ut tidigare med ett mycket öppnare landskap, där ”kaströsen”(=odlingsrösen, lagda så långt man orkade kasta stenen) avslöjar tidigare brukad mark, men också kunna erbjuda det växande antal personer som börjat släktforska information om var deras förfäder bott och även kunna visa platsen.

Vårt arbete är nu i igång för fullt och varje rote har fått sin redaktör (se under kontakter i menyn till höger) som ska sköta inmatningen i programmet, så under våren 2023 hoppas vi kunna lägga in byar och de flesta objekten. Nästa steg till hösten blir sen att fylla på med vilka som har bott på torpen och berättelser och eventuella bilder, så vårt arbete med att lägga in mer uppgifter kommer att fortgå för en lång tid framåt.

Vi vill även rikta ett stort tack till följande som gjort genomförandet av detta projekt möjligt: Sparbanken Eken Göteryd/Sparbanksstiftelse för ekonomiskt bistånd, Habo släktforskarförening för förmedling och Christian Cederwall som byggt skalet till ”Torp-applikationen” och gett oss support.

Till sist hoppas vi att ni får mycket nytta och glädje av vår torpapplikation

Härlunda Hembygdsförening