Torpet Stenhjertat

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Namnet Stenhjertat dyker upp första gången i Härlunda sockens husförhörslängd över åren 1841-1848. Sista husförhörslängden där namnet är med är den över åren 1871-1875, då bor följande familj på platsen: Anders Bengtsson född 1792 i Glimåkra, död 1872 hustrun Carin Carlsdotter född 1804 i Virestad, utflyttad 1875 och inhyses sedan på Krontorpet under Häradsmåla. sonen Jonas född 1846 i Härlunda och hans hustru Kerstin Persdotter född 1843 i Härlunda. Jonas och Kerstin står som utflyttade till pag 304, men där finns de inte och inget år är angivet. Efter 1875 försvinner namnet Stenhjertat i kyrkboken.