Torpet Backen

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Namnet Backen dyker upp första gången i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1841-1848. Familjen som då bor på torpet var: Håkan Andersson född 1815 i Örkened (inflyttad med familjen 1846 från Björnåsen under Torbjörnahult) hustrun Hanna Jönsdotter född 1816 i Örkened dottern Elin född 1844 dottern Johanna född 1847