Torpet Sjöholmen

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Första gången som namnet Sjöholmen dyker upp i husförhörslängden över Härlunda socken är i boken över åren 1772-1790. Då benämt "backstugan Sjöholmen". Familjen som då bor där var: Olof Jaensson född 1739 hustrun Karin (inget efternamn angett) född 1750 dottern Ingebor född 1770 sonen Jaen född 1772 (överstruken och troligtvis avlidit men står ingen anteckning) sonen Jaen född 1776