Välkommen till
Härlunda torp- och byggdeinventering

Vi rekommenderar att man först läser texten under rubriken ”Om” till höger på menyn. Detta gör att man får en bättre inblick i hur programmet fungerar och är uppbyggt.

Här presenteras rotar, byar, byggnader/gårdar, torp, backstugor och kulturminnen/kulturbyggnader m.m. inom Härlunda församling. Vi har också börjat lägga in kartor, bilder, ägarlängder och berättelser som har anknytning till objekten. I dagsläget finns det 505 objekt inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att lägga till fler. Förteckningen i menyn visar hur vi indelat Härlunda församling i rotar, sedan byar under rotet och under det objekten i byn. Innehållet sammanställs av Härlunda församlings hembygdsförening.

Klickar man på ett rote i menyn till höger visas vilka byar som finns i rotet samt att rotet zoomas in på kartan.

Klickar man sedan på en by i rotet visas de objekt som finns i byn samt att kartan zoomar in byn och ett pop-upp fönster kommer upp med information om byn.

När man sedan klickar på ett objekt så växlar pop-upp fönstret över till ett nytt pop-upp fönster med information om detta objekt. Finns ytterligare information så klicka på texten ”Läs mer om…” i pop-upp fönstret så visas denna text i ett nytt fönster.

Symboler:

Byggnad/Gård

Torp, backstuga eller soldattorp

Kulturminne/Kulturbyggnad

Det går även att på kartan klicka på ett objekt och få samma information som anges ovan.

I sökrutan anges valfritt antal tecken för det du söker. Skriv tex Dala så visas Dalanshult och Dalatorpet. Klicka på det du vill titta på i sökresultaten så visas detta objekt på kartan med tillhörande information.

Här kommer en lista på några av de förkortningar vi använder oss av.

RAÄ = Riksantikvarieämbetet,    LHK = Lantmäteriets historiska kartor,    Husf.l. = Husförhörslängder   Kyrkb. = Kyrkböcker,   RA = Riksarkivet,  Mtl = Mantalslängder,  Jordb. = Jordeböcker.

Vi har fortfarande en del objekt att lägga in på kartan men vi har även så smått börjat lägga in vilka som bott på torpen, berättelser och övrig information. Mycket av denna information har vi än så länge i pärmar så saknas uppgifter om det objekt ni söker så kontakta redaktören för det rotet så kan vi ge mer information.

Om ni har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga, ett kulturminne eller en byggnad, kontakta någon av de ansvariga under rubriken ”kontakt i menyn till höger eller skriv en kommentar i gästboken som du hittar på Härlunda Hembygdsförenings hemsida.